کلیه محصولات  گاوصندوق نسوز آرکا علاوه بر دو سال گارانتی محصولات (جز گاوصندوق هایmm و هتلی ) دارای یک سال بیمه  مسئولیت ایران  می باشند .

بیمه نامه محصولات آرکا پس از پر کردن این فرم فعال می شود .