لیست نمایندگان

استان: شهر:
 • دفتر فروش مرکزی

  اطلاعات تماس: 36013100-1 (051)

  فاکس: 36660044 (051)

  آدرس: حدفاصل وکیل آباد 19 و 21

 • دفتر فروش

  اطلاعات تماس: 38487200-1 (051)

  فاکس: 36660044 (051)

  آدرس: حدفاصل میدان تختی و چهارراه پل خاکی ، روبروی خوابگاه تختی ، اسداله زاده 9/1

 • نمایندگی آبادان

  اطلاعات تماس: 09166312808

  فاکس: 53220103/7 _ 061

  آدرس: خیابان زابل ، روبروی درمانگاه مطهری ، مبلمان اداری کیا صنعت ، نمایندگی آقای نیسی _ شعبه 1

 • نمایندگی آبادان 1

  اطلاعات تماس: 09166312808

  فاکس: 53224459 _ 53224460 _ 061

  آدرس: خیابان طالقانی ، روبروی رستوران بابا طاهر ، مبلمان اداری صریر ، نمایندگی آقای نیسی _ شعبه 2

 • نمایندگی بندرعباس

  اطلاعات تماس: 09173827723

  فاکس: 07632249617

  آدرس: چهارراه سازمان ، بعد از بانک سپه ، مبلمان اداری پیمان ، نمایندگی آقای زمانی

 • نمایندگی بجستان

  اطلاعات تماس: 09155339606

  فاکس: 053-36224590

  آدرس: خیابان طالقانی شرقی ، فروشگاه یزدان پناه ،نمایندگی آقای عجمی

 • نمایندگی بردسکن

  اطلاعات تماس: 09153332678

  فاکس: 053-27228656

  آدرس: خیابان قائم ، روبروی ایستگاه تاکسی ، فروشگاه نژادحسین ، نمایندگی آقای نژادحسین

 • نمایندگی بشرویه

  اطلاعات تماس: 09153354029

  فاکس: 053-53225738

  آدرس: خیابان امام خمینی ، خیابان صاحب الزمان ، فروشگاه عادل ، نمایندگی آقای عادل

 • نمایندگی بیرجند

  اطلاعات تماس: 09151611184

  فاکس: 32222112 -056

  آدرس: خیابان شهید مطهری ، نبش خیابان ششم ، فروشگاه لوازم اداری حجت ، نمایندگی آقای ناصری

 • نمایندگی تهران

  اطلاعات تماس: 09124194939

  فاکس: 33128681_33564224_021

  آدرس: خیابان مولوی بین میدان قیام و چهارراه مولوی پلاک 144، مرکز پخش مهر ، نمایندگی آقای ذبیحی

 • نمایندگی تربت جام

  اطلاعات تماس: 09153286008

  فاکس: 52536008_051

  آدرس: بلوار امام خمینی جنب هتل پردیسان ، فروشگاه عسکری ، نمایندگی آقای عسکر نصیری

 • نمایندگی تربت حیدریه

  اطلاعات تماس: 09155315178

  فاکس: 52536008-52546008_051

  آدرس: میدان باغ سلطانی ، نبش باغ سلطانی 3 ،تجهیزات اداری مطبوعی ، نمایندگی آقای مطبوعی