بیمه رایگان

بیمه رایگان سرقت و آتش سوزی گاوصندوق

یکی دیگر از  نوآوری های مجموعه گاوصندوق نسوز آرکا ، ارائه محصولات با پشتوانه بیمه سرقت و آتش سوزی می باشد. در راستای ارائه خدمات متمایز و افزایش رضایت مشتریان این مجموعه تولیدی مبتکر طرح بیمه سرقت  و آتش سوزی در ایران بوده و تنها مجموعه ای می باشد که این بیمه رایگان گاوصندوق را به مشتریان خود ارائه می دهد. این بیمه رایگان گاو صندوق صرفا ویژه محصولات صندوق نسوز آرکا بوده و برای اولین بار در این صنعت به مشتریان ارائه می گردد. اعتبار اولیه این بیمه یک سال بوده که البته هزینه اعتبار آن را مجموعه تقبل می نماید مدت اعتبار بیمه نامه بعد از یک سال با در خواست مشتری از کارگزاری مربوطه بیمه ایران قابل تمدید است .

(بیمه سرقت و آتش سوزی تحولی نو در گاوصندوق های نسوز آرکا)