#
دانستنی های گاوصندوق


تلفن تماس :7200 48 38 -051 -- 68 10 38 66 -021


آخرین مهلت تکمیل مدارک برندگان دومین جشنواره گاوصندوق نسوز آرکا

تعداد نظرات ثبت شده: 0 نظر

برندگان دومین جشنواره گاوصندوق نسوز آرکا

فقط تا 30 ام مهرماه 95 جهت تکمیل مدارک فرصت باقیست
عدم دریافت مدارک از جانب شما به منزله انصراف از دریافت جوایز می باشد.
برندگان می توانند تا تاریخ 95/7/30 همراه با مدارک شناسایی ( کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه ) و یک قطعه عکس به دفتر مرکزی آرکا به نشانی بین وکیل آباد 19و 21 مراجعه نمایند.