#
دانستنی های گاوصندوق


تلفن تماس :7200 48 38 -051 -- 68 10 38 66 -021


استخدام چند ردیف شغلی

تعداد نظرات ثبت شده: 0 نظر

استخدام  تعدای  نیروی کار با ردیف شغلی:
کارگر با مهارت جوشکاری پرسکاری و.....              آقا
مدیر تولید با سابقه کار                                            خانم/ آقا
مدیر بازرگانی  با سابقه کار                                    خانم/ آقا
مدیر ITبا سابقه  وآشنا به سئو                           خانم/ آقا
کارمند اداری                                                                 خانم/ آقا
کارمند فروش                                                              خانم/ آقا
 تلفن تماس :38487200-058