تاریخ اهداء جوایز گاوصندوق آرکا تمدید شد

تعداد نظرات ثبت شده: 0 نظر

گاوصندوق نسوز آرکا جوایز 60% از برندگان خوش شانس خود را با احترام تقدیم نمود .
ما بقی برندگان آرکا جهت تایید و یا تغییر جایزه خود به دفتر مرکزی آرکا به نشانی حد فاصل وکیل آباد 19 و 21 مراجعه فرمایند.