#
دانستنی های گاوصندوق


تلفن تماس :7200 48 38 -051 -- 68 10 38 66 -021


محبوس شدن پیرزن در گاوصندوق بانک

تعداد نظرات ثبت شده: 0 نظر

يك پيرزن 81 ساله ساكن شهر نانسي فرانسه به دليل فراموشي يك كارمند در داخل گاوصندوق امانات يك بانك محبوس شد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از لست رپوبليكن، اندكي قبل از ظهر يك كارمند بانك مشتري 81 ساله را به صندوق امانات هدايت كرد و دوباره به پشت گيشه نزد مشتريان بازگشت.
در ساعت 12.15 دقيقه چراغ ها خاموش شده و بانك براي ساعت استراحت ناهار درها را بست و پيرزن 81 ساله در گاو صندوق تاريك محبوس شد. پيرزن كه فاقد موبايل بود پس از مشت زدن به در آهنين و فرياد كشيدن خسته شد و راه چاره را در صبوري ديد.
در ساعت 13 و 45 دقيقه هنگامي كه كارمند با يك مشتري ديگر به صندوق امانات آمد ناگهان پيرزن را ديد و متوجه اشتباهش شد. كارمند پوزش خواست اما پيرزن كه ترسيده بود فورا محل را ترك كرد.
وي عجله داشت كه بارديگر مزه آزادي را بچشد و شوهرش را كه در خانه منتظر او بود از نگراني درآورد.