لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت گاوصندوق ها، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز ارتفاع × عرض × عمق ارتفاع × عرض × عمق  
15,030,000 13,730,000 8,430,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
18,970,000 17,670,000 12,370,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
21,510,000 20,210,000 14,910,000 50 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/1 MZ 3
25,870,000 24,570,000 19,270,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
28,570,000 27,270,000 21,970,000 85 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/2 MZ 5
29 × 28× 20
22,090,000 20,790,000 15,490,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 24,650,000  23,350,000 18,050,000 49× 32 × 25 250 MZ 7
29,570,000 28,270,000 22,970,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
36,490,000 35,190,000 29,890,000 89 × 32 × 25 300 MZ 9
25,450,000 24,150,000 18,850,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
29,230,000 27,930,000 22,630,000 59 × 40 × 36  350/1 MZ 11
29,580,000 28,280,000 22,980,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
37,030,000 35,730,000 30,430,000 49 × 32 × 25  350/2 MZ 13
34 × 32 × 25
36,330,000 35,030,000 29,730,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
42,730,000 41,430,000 36,130,000 107 × 40 × 36 500 MZ 15
44,670,000 43,370,000 38,070,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
63,030,000 62,030,000   80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
38,950,000 37,650,000 32,350,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
45,390,000 44,090,000 38,3790,000 59 × 40 × 36 550 MZ 19
42 × 40 × 36
48,010,000 46,710,000 41,410,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
68,070,000 67,070,000     79 × 49 × 38 630 HMZ 21
51,090,000 49,790,000 44,490,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
73,430,000 72,430,000     99 × 49 × 38 730 HMZ 23
29,890,000 28,590,000 23,290,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
36,990,000 35,690,000 30,390,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
38,350,000 37,050,000 31,750,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
46,210,000 44,910,000 39,610,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
50,570,000 49,270,000 43,970,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
54,050,000 52,750,000 47,450,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
11,670,000  10,370,000 5,070,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
12,330,000  11,030,000 5,730,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
13,330,000  12,030,000 6,730,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
57,350,000 56,350,000   185 × 120 × 52 183 × 118 × 41   بایگانی MS 33
66,410,000 65,410,000    بایگانی MZ 34
93,770,000 92,770,000   185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
    109,030,000      امانات 16 خانه MA 36
69,570,000 68,570,000   80 × 150 × 65 69 × 140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
88,310,000 87,310,000    ويترينی 1/5  MZ 38
78,870,000 77,870,000   130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
90,590,000 89,590,000   140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
104,610,000 103,610,000   150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
116,670,000 115,670,000   180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000 يک درب MZ 42
165,630,000 164,630,000   205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000 دو درب MZ 43
140,330,000 139,330,000   200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
178,550,000 177,550,000   235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
78,530,000 77,530,000   30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
      100×200×100  (مخزن)   آسانسوری MA 47
        آسانسوری MZ 48
    15,130,000  75 × 175   درب محافظ (خزانه) 2000 49
    17,870,000  95 × 195   درب محافظ (خزانه) 2500
50

 

5/5 (1 Review)