لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت گاوصندوق ها، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز ارتفاع × عرض × عمق ارتفاع × عرض × عمق
7,030,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
23,310,000 14,910,000 10,310,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
25,430,000 17,030,000 12,430,000 50 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/1 MZ 3
29,070,000 20,670,000 16,070,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
31,310,000 22,910,000 18,310,000 85 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/2 MZ 5
29 × 28× 20
25,910,000 17,510,000 12,910,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 28,050,000  19,650,000 15,050,000 49× 32 × 25 250 MZ 7
32,150,000 23,750,000 19,150,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
37,910,000 29,510,000 24,910,000 89 × 32 × 25 300 MZ 9
28,710,000 20,310,000 15,710,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
31,870,000 23,470,000 18,870,000 59 × 40 × 36  350/1 MZ 11
32,170,000 23,770,000 19,170,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
38,350,000 29,950,000 25,350,000 49 × 32 × 25  350/2 MZ 13
34 × 32 × 25
37,770,000 29,370,000 24,770,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
43,110,000 34,710,000 30,110,000 107 × 40 × 36 500 MZ 15
44,730,000 36,330,000 31,730,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
69,730,000 61,330,000 80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
39,950,000 31,550,000 26,950,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
45,330,000 36,930,000 32,330,000 59 × 40 × 36 550 MZ 19
42 × 40 × 36
47,510,000 39,110,000 34,510,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
74,770,000 66,370,000 79 × 49 × 38 630 HMZ 21
50,080,000 41,680,000 37,080,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
80,130,000 71,730,000 99 × 49 × 38 730 HMZ 23
32,420,000 24,020,000 19,420,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
38,330,000 29,930,000 25,330,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
39,470,000 31,070,000 26,470,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
46,010,000 37,610,000 33,010,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
49,650,000 41,250,000 36,650,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
52,550,000 44,150,000 39,550,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
17,230,000  8,830,000 4,230,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
17,770,000  9,370,000 4,77,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
18,350,000  9,950,000 5,350,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
68,650,000 55,650,000 185 × 120 × 52 183 × 118 × 41   بایگانی MS 33
73,110,000 64,710,000  بایگانی MZ 34
100,470,000 92,070,000 185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
109,030,000  امانات 16 خانه MA 36
76,270,000 67,870,000 80 × 150 × 65 69 × 140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
95,010,000 86,610,000  ويترينی 1/5  MZ 38
85,570,000 77,170,000 130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
97,290,000 88,890,000 140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
111,310,000 102,910,000 150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
123,370,000 114,970,000 180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000 يک درب MZ 42
172,330,000 163,930,000 205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000 دو درب MZ 43
147,030,000 138,630,000 200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
185,250,000 176,850,000 235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
85,230,000 76,830,000 30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
100×200×100  (مخزن) آسانسوری MA 47
آسانسوری MZ 48
15,130,000  75 × 175 درب محافظ (خزانه) 2000 49
17,870,000  95 × 195 درب محافظ (خزانه) 2500
50