لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت گاوصندوق ها، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال)قيـــمت (ريـــال)قيـــمت (ريـــال)ابــعاد خارجی (سانتيمتر)ابــعاد داخلی (سانتيمتر)مــدل كالارديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable)بدون رمزارتفاع × عرض × عمقارتفاع × عرض × عمق
5,210,00040 × 33 × 3028 × 26/5 × 18100 MS1
16,230,00012,230,0007,630,00050 × 38 × 3538× 31 × 19 150/1 MS2
17,810,00013,81,0009,210,00050 × 40 × 3539 × 28× 20 150/1 MZ3
20,510,00016,510,00011,910,00083 ×38 × 3538 × 31 × 19 150/2 MS4
26 × 31 × 19
22,170,00018,170,00013,570,00085 × 40 × 3539 × 28× 20 150/2 MZ5
29 × 28× 20
18,170,00014,170,000         9,570,00060 × 45 × 4048 × 38 × 24250 MS6
 19,750,000 15,750,00011,150,00049× 32 × 25250 MZ7
22,790,00018,790,00014,190,000100 × 45 × 4188 × 38 × 24300 MS8
27,050,00023,050,00018,450,00089 × 32 × 25300 MZ9
20,230,00016,230,00011,630,00070 × 53 × 5058 × 46 × 34 350/1 MS10
22,590,00018,590,00013,990,00059 × 40 × 36 350/1 MZ11
22,810,00018,810,00014,210,000100 × 45 × 4048 × 38 × 24 350/2 MS12
33 × 38 × 24
27,390,00023,390,00018,790,00049 × 32 × 25 350/2 MZ13
34 × 32 × 25
26,950,00022,950,00018,350,000118 × 53 × 51106 × 46 × 34500 MS14
30,910,00026,910,00022,310,000107 × 40 × 36500 MZ15
32,110,00028,110,00023,510,00080 × 60 × 6070 × 50 × 45530 MZ16
49,430,00045,430,00080 × 60 × 6059 × 49 × 38530 HMZ17
28,570,00024,570,00019,970,000118 × 53 × 5158 × 46 × 34550 MS18
41 × 46 × 34
32,550,00028,550,00023,950,00059 × 40 × 36550 MZ19
42 × 40 × 36
34,170,00030,170,00025,570,000100 × 60 × 6090 × 50 × 45630 MZ20
54,170,00049,170,00079 × 49 × 38630 HMZ21
36,070,00032,070,00027,470,000120 × 60 × 60110 × 50 × 45730 MZ22
57,130,00053,130,00099 × 49 × 38730 HMZ23
22,990,00018,990,00014,390,000100 × 45 × 4188 × 38 × 24 اسلحه   300MS24
27,370,00023,370,00018,770,00089 × 36 × 24 اسلحه   300MZ25
28,210,00024,210,00019,610,000118 × 53 × 51106 × 46 × 34 اسلحه   500MS26
33,050,00029,050,00024,450,000107 × 42 × 34 اسلحه   500MZ27
35,750,00031,750,00027,150,000128 × 60 × 51117 × 49 × 34 اسلحه   600MZ28
37,910,00033,910,00029,310,000138 × 60 × 51127 × 49 × 34 اسلحه   700MZ29
11,740,000 7,740,0003,140,00025 × 35 × 2525 × 35 × 25  هتلی 25MS30
12,140,000 8,140,0003,540,00030 × 35 × 3030 × 35 × 30  هتلی 35MS31
12,570,000 8,570,0003,970,00035 × 45 × 4035 × 45 × 40  هتلی 45MS32
45,230,00041,230,000185 × 120 × 52183 × 118 × 41  بایگانی MS33
51,930,00047,930,000 بایگانی MZ34
72,210,00068,210,000185 × 120 × 52179 × 114 × 37 بایگانی نسوز MZ35
80,770,000 امانات 16 خانه MA36
54,270,00050,270,00080 × 150 × 6569 × 140 × 43 ويترينی 1/5  MS37
68,170,00064,170,000 ويترينی 1/5  MZ38
61,170,00057,170,000130 × 65 × 60119 × 54 × 38750MZ39
69,850,00065,850,000140 × 70 × 65129 × 59 × 431000MZ40
80,230,00076,230,000150 × 80 × 75139 × 69 × 531500MZ41
89,170,00085,170,000180 × 85 × 80169 × 74 × 582000 يک درب MZ42
125,430,000121,430,000205 × 140 × 80194 × 129 × 582000 دو درب MZ43
106,690,000102,690,000200 × 100 × 40 75 × 175درب ایمنی خزانه 2000MZ44
135,010,000131,010,000235 × 135 × 60100 × 200درب ایمنی خزانه 2500MZ45
60,910,00056,910,00030 ×80 × 8060 × 60درب فرار (خزانه) MZ46
100×200×100  (مخزن)آسانسوری MA47
آسانسوری MZ48
11,210,000 75 × 175درب محافظ (خزانه) 200049
13,240,000 95 × 195درب محافظ (خزانه) 2500
50

لیست قیمت گاوصندوق آرکا
(1) رای، امتیاز:5