لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت گاوصندوق ها، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز ارتفاع × عرض × عمق ارتفاع × عرض × عمق  
23,030,000 12,330,000 7,030,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
26,310,000 15,610,000 10,310,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
28,430,000 17,730,000 12,430,000 50 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/1 MZ 3
32,070,000 21,370,000 16,070,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
34,310,000 23,610,000 18,310,000 85 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/2 MZ 5
29 × 28× 20
28,910,000 18,210,000 12,910,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 31,050,000  20,350,000 15,050,000 49× 32 × 25 250 MZ 7
35,150,000 24,450,000 19,150,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
40,910,000 30,210,000 24,910,000 89 × 32 × 25 300 MZ 9
31,710,000 21,010,000 15,710,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
34,870,000 24,170,000 18,870,000 59 × 40 × 36  350/1 MZ 11
35,170,000 24,470,000 19,170,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
41,350,000 30,650,000 25,350,000 49 × 32 × 25  350/2 MZ 13
34 × 32 × 25
40,770,000 30,070,000 24,770,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
46,110,000 35,410,000 30,110,000 107 × 40 × 36 500 MZ 15
47,730,000 37,030,000 31,730,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
72,730,000 62,030,000   80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
42,950,000 32,250,000 26,950,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
48,330,000 37,630,000 32,330,000 59 × 40 × 36 550 MZ 19
42 × 40 × 36
50,510,000 39,810,000 34,510,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
74,770,000 66,370,000     79 × 49 × 38 630 HMZ 21
50,080,000 41,680,000 37,080,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
83,130,000 72,430,000     99 × 49 × 38 730 HMZ 23
35,420,000 24,720,000 19,420,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
41,330,000 30,630,000 25,330,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
42,470,000 31,770,000 26,470,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
49,010,000 38,310,000 33,010,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
52,650,000 41,950,000 36,650,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
55,550,000 44,850,000 39,550,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
20,230,000  9,530,000 4,230,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
20,770,000  10,070,000 4,77,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
21,350,000  10,650,000 5,350,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
67,050,000 56,350,000   185 × 120 × 52 183 × 118 × 41   بایگانی MS 33
76,110,000 65,410,000    بایگانی MZ 34
103,470,000 92,770,000   185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
    109,030,000      امانات 16 خانه MA 36
79,270,000 68,570,000   80 × 150 × 65 69 × 140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
98,010,000 87,310,000    ويترينی 1/5  MZ 38
88,570,000 77,870,000   130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
100,290,000 89,590,000   140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
114,310,000 103,610,000   150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
126,370,000 115,670,000   180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000 يک درب MZ 42
175,330,000 164,630,000   205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000 دو درب MZ 43
150,030,000 139,330,000   200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
188,250,000 177,550,000   235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
88,230,000 77,530,000   30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
      100×200×100  (مخزن)   آسانسوری MA 47
        آسانسوری MZ 48
    15,130,000  75 × 175   درب محافظ (خزانه) 2000 49
    17,870,000  95 × 195   درب محافظ (خزانه) 2500
50

 

0/5 (0 Reviews)