لیست قیمت گاوصندوق آرکا

لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

لیست قیمت محصولات گروه تولیدی صندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که با توجه به گذشت زمان و شرایط لیست قیمت محصولات نیز به روز می گردد. لذا این لیست قیمت، مرجع اصلی قیمت های گاوصندوق های شرکت آرکا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از هر محصول می توانید به قسمت همه محصولات رفته و توضیحات کامل هر محصول را به طور جداگانه مطالعه فرمایید. همچنین به جز استفاده از لیست قیمت، می توانید فقط با یک تماس از مشاوره های رایگان مشاوران خبره شرکت آرکا بهره مند گردید و انتخاب بهتری داشته باشید.

لیست قیمت گاوصندوق آرکا

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز ارتفاع × عرض × عمق ارتفاع × عرض × عمق
4,730,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
15,530,000         10,530,000 6,930,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
16,990,000 11,990,000 8,390,000 50 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/1 MZ 3
19,430,000 14,430,000 10,830,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
20,950,000 15,950,000 12,350,000 85 × 40 × 35 39 × 28× 20  150/2 MZ 5
29 × 28× 20
17,310,000 12,310,000          8,710,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 18,750,000  13,750,000  10,150,000 49× 32 × 25 250 MZ 7
21,510,000 16,510,000 12,910,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
25,390,000 20,390,000 16,790,000 89 × 32 × 25 300 MZ 9
19,170,000 14,170,000 10,570,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
21,330,000 16,330,000 12,730,000 59 × 40 × 36  350/1 MZ 11
21,510,000 16,510,000 12,910,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
25,690,000 20,690,000 17,090,000 49 × 32 × 25  350/2 MZ 13
34 × 32 × 25
25,290,000 20,290,000 16,690,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
28,890,000 23,890,000 20,290,000 107 × 40 × 36 500 MZ 15
29,990,000 24,990,000 21,390,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
45,310,000 40,310,000 80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
26,790,000 21,790,000 18,190,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
30,390,000 25,390,000 21,790,000 59 × 40 × 36 550 MZ 19
42 × 40 × 36
31,840,000 26,840,000 23,240,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
48,710,000 43,710,000 100 × 60 × 60 79 × 49 × 38 630 HMZ 21
33,570,000 28,570,000 24,970,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
52,310,000 47,310,000 120 × 60 × 60 99 × 49 × 38 730 HMZ 23
21,690,000 16,690,000 13,090,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
25,670,000 20,670,000 17,070,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
26,430,000 21,430,000 17,830,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
30,830,000 25,830,000 22,230,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
30,190,000 24,190,000 20,590,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
30,710,000 25,710,000 22,110,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
10,990,000  5,990,000 2,390,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
11,310,000  6,310,000 2,710,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
11,790,000  6,790,000 3,190,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
41,480,000  36,480,000 185 × 120 × 52 183 × 118 × 41   بایگانی MS 33
47,580,000 42,580,000  بایگانی MZ 34
66,010,000 61,010,000 185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
73,430,000  امانات 16 خانه MA 36
47,710,000 43,710,000 80 × 150 × 65 69 × 140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
60,330,000 56,330,000  ويترينی 1/5  MZ 38
53,980,000 49,980,000 130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
61,870,000 57,870,000 140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
71,310,000 67,310,000 150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
79,430,000 75,430,000 180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000 يک درب MZ 42
112,390,000 108,390,000 205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000 دو درب MZ 43
97,370,000   92,370,000 200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
123,110,000 118,110,000 235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
55,730,000 50,730,000 30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
297,500,000 293,500,000 100×200×100  (مخزن) آسانسوری MA 47
260,350,000 256,350,000 آسانسوری MZ 48
11,210,000  75 × 175 درب محافظ (خزانه)2000 49
13,240,000  95 × 195 درب محافظ (خزانه)2500 50