نوشته‌ها

نیاز گاوصندوق

نیاز گاوصندوق در دنیای امروزه امری حیاتیست .

امروزه با بزرگ شدن جوامع ، نیازهای افراد نیز گسترش پیدا کرده است بعضی از نیازها به طور ذاتی همیشه با انسان همراه بوده و فقط شکل آن تغییر کرده مثل نیاز به محبت به خوراک وپوشاک و نیاز به امنیت و…
این نیازها همواره با انسان بوده و خواهد بود و تمام تلاش جوامع درصدد رفع هرچه بهتر این نیاز هاست، از جمله نیاز به امنیت که به شکلهای مختلف باید برای حفظ آن تلاش کرد. البته امنیت بخشهای مختلف دارد که دراین مقاله منظور حفظ امنیت اسناد و مدارک،اشیاء، طلا، پول و بطور کلی هرچیزی ست که برای انسانها ارزش دارند و باید طوری نگهداری شوند که جزء مالک اصلی، شخص دیگری قابل دسترسی به آن را نداشته باشد.
در قدیم نگهداری این اشیاء واسناد باارزش در صندوقچه یا زیر خاک ویا هرجای دیگری انجام می شد که خطرات زیادی را می توانست به دنبال داشته باشد مثل آتش سوزی و یا سرقت ویا حتی از بین رفتن آن اشیاء. اما امروزه آنها را در گاوصندوقها نگهداری میکنند چه در بانک که توسط گاوصندوقهای بانکی و یا صندوق امانات و چه در منزل توسط گاوصندوقهای خانگی و یا شرکت وموسسات و کارخانه ها که همگی مجهز به گاوصندوق خاص خود هستن.
به هر حال چیزی که مهم است بهترین و مطمئن ترین وسیله برای نگهداری مدارک واشیاء با ارزش ، گاوصندوق است چراکه در مقابل حوادث طبیعی مثل آتش سوزی ایمن وحتی در مقابل سرقت نیز مطمئن است. اگر گاوصندوق مناسب خرید کنید و از لحاظ کیفیت و خدمات مطمئن شوید دیگر نباید نگران باشید. چراکه یک گاوصندوق با کیفیت دارای ورق با ضخامت مناسب و بتن مسلح وهمچنین دارای قفل ها ورمز مناسب است که هم در مقابل آتش سوزی و هم در مقابل سرقت مقاومت کند.اما این وظیفه شماست که گاوصندوقی خوب انتخاب کنید و نکاتی مثل وزن صندوق که عامل بسیار مهمی برای خرید گاوصندوق است چراکه سارق نتواند گاوصندوق را حمل و با خود ببرد.
درهرصورت داشتن یک گاوصندوق از نیازهای اساسی برای هر شخصی در هرفضایی است وبرای رفع این نیاز باید هرچه سریع اقدام کرد.
نویسنده : خانم بهرامی مسئول بازرگانی آرکا

نیاز گاوصندوق

نیاز گاوصندوق در دنیای امروزی امری حیاتی است

نیاز گاوصندوق در دنیای امروزی امری حیاتی استامروزه با بزرگ شدن جوامع ، نیازهای افراد نیز گسترش پیدا کرده است; بعضی از نیازها به طور ذاتی همیشه با انسان همراه بوده; و فقط شکل آن تغییر کرده مثل نیاز به محبت به خوراک و پوشاک و نیاز به امنیت و…این نیازها همواره با انسان بوده و خواهد بود;  تمام تلاش جوامع درصدد رفع هرچه بهتر این نیاز هاست; از جمله نیاز به امنیت که به شکل های مختلف باید برای حفظ آن تلاش کرد.

البته امنیت بخش های مختلف دارد; در این مقاله منظور حفظ امنیت اسناد و مدارک، اشیاء، طلا، پول و به طور کلی هر چیزی است که برای انسانها ارزش دارند ; و باید طوری نگهداری شوند که جزء مالک اصلی، شخص دیگری قابل دسترسی به آن را نداشته باشد.

در قدیم نگهداری این اشیاء واسناد باارزش در صندوقچه یا زیر خاک ویا هرجای دیگری انجام می شد; که خطرات زیادی را می توانست به دنبال داشته باشد;  مثل آتش سوزی و یا سرقت و یا حتی از بین رفتن آن اشیاء.

اما امروزه آنها را در گاوصندوق ها نگهداری می کنند; چه در بانک که توسط گاوصندوق های بانکی و یا صندوق امانات و چه در منزل توسط گاوصندوق های خانگی و یا شرکت و موسسات و کارخانه ها که همگی مجهز به گاوصندوق خاص خود هستند.

نکات خرید گاوصندوق

به هر حال چیزی که مهم است بهترین و مطمئن ترین وسیله برای نگهداری مدارک واشیاء با ارزش گاوصندوق است; چرا که در مقابل حوادث طبیعی مثل آتش سوزی ایمن وحتی در مقابل سرقت نیز مطمئن است.

اگر گاوصندوق مناسب خرید کنید و از لحاظ کیفیت و خدمات مطمئن شوید دیگر نباید نگران باشید ، چرا که یک گاوصندوق با کیفیت دارای ورق با ضخامت مناسب و بتن مسلح و همچنین دارای قفل ها و رمز مناسب است که هم در مقابل آتش سوزی و هم در مقابل سرقت مقاومت کند.

اما این وظیفه شماست که گاوصندوقی خوب انتخاب کنید و نکاتی مثل وزن صندوق که عامل بسیار مهمی برای خرید گاوصندوق است چراکه سارق نتواند گاوصندوق را حمل و با خود ببرد.

درهرصورت داشتن یک گاوصندوق از نیازهای اساسی برای هر شخصی در هر فضایی است وبرای رفع این نیاز باید هرچه سریع اقدام کرد.

آرامش کامل را با آرکا تجربه کنید