صدای مشتری

شنیدن صدای مشتری افتخار آرکا

صدای مشتری صفحه ای است که با هدف شنیدن و عمل به نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما مشترین ارجمند ساخته شده است. رسالت مجموعه تولیدی گاوصندوق نسوز آرکا ( محمدزاده ) این است که آسایش و آرامش کامل در تک تک خانه های ایرانی در سراسر کشور عزیزمان حکم فرما باشد.

برای رسیدن به این هدف مهم ترین و موثر ترین عامل کمک کننده نظرات خود مردم و مشتریان است. بنابراین صدای شما عزیزان همواره و در همه حال از طرف ما شنیده خواهد شد. هر پیشنهاد شما عزیزان ما را در ارائه تولیدات و خدمات بهتر به سایر هموطنان حرفه ای تر و کامل تر و البته امیدوار تر خواهد کرد. بنابراین خواهشمندیم با نظرات خود ما را در این امر مهم یاری نمایید.

ما همواره صدای مشتری را با افتخار می شنویم

آرامش کامل را با آرکا تجربه کنید