قوانین برگشت کالا

نقص در کالا
در صورت مشاهده مشکل یا نقص در محصولات گاوصندوق نسوز آرکا با قسمت خدمات (36666001-051) تماس بگیرید.
در صورت امکان رفع عیب در محل ، توسط کارشناس مربوطه رفع می گردد.
(برداشتن هزینه منوط به تشخیص کارشناس شرکت گاوصندوق نسوز آرکا و نوع ضمانت نامه کالای خریداری شده اعلام می گردد)
چنانچه کارشناس تشخیص دهد در محل امکان رفع عیب نیست گاوصندوق با هزینه شرکت تعویض می گردد.