#
دانستنی های گاوصندوق


تلفن تماس :7200 48 38 -051 -- 68 10 38 66 -021


شیوه های پرداخت و ارسال کالا

روش ارسال

1-ارسال به مشهد و حومه توسط شرکت گاوصندوق نسوز آرکا صورت می پذیرد.
2- ارسال به سایر شهرها توسط باربری انجام می شود.
3- هزینه ارسال با توجه به مسافت ، وزن و ابعاد کالا محاسبه می شود و به عهده خریدار است.

روش های پرداخت

1. پرداخت در محل به صورت نقدی یا کارتخوان(سیار) که این امکان برای مشتریان مشهدی فراهم می باشد.
 2. واریز به حساب : می توانید وجه فاکتور را به شماره حساب صادرات  0103005244002 و یا شماره حساب بانک ملی0106096233000 به نام آقای علی اصغر محمدزاده واریز نمایید و شماره فیش واریزی را تا زمان دریافت سفارش نزد خود نگه دارید.
 3.کارت به کارت : می توانید ظرف مدت 48 ساعت وجه فاکتور را به شماره کارت بانک صادرات  6037694032217345 و یا شماره کارت بانک ملی  6037991897976506 به نام آقای علی اصغر محمدزاده واریز نمایید و شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید.